Compsmag is supported by its audience. When you buy through links on our website, we may earn an affiliate commission fee. Learn more

Fibaro for iPhone: Review And Features

Fibaro for iPhone: Review And Features

Description of Fibaro for iPhone Review

Native application for FIBARO® system. This application is the most advanced, easy and user-friendly software for controlling (also remotely) your home appliances connected to the FIBARO® system. It is a complete BMS application. Application developed for FIBARO Home Center 2.

Features:

– GPS tracking
– LiLi (voice control – in English and Polish – next languages ​​soon available)
– Gesture control the whole house from the main application screen
– Push notification
– Lighting / temperature / humidity / security system control
– Multilingual
– Possibility to change icons for devices and rooms
– Possibility to display the current power consumption

And many more…

The FIBARO system turns any home or apartment into a smart one that enhances comfort and safety. It has been redesigned from the ground up by Fibar Group engineers to enable intelligent building management. The system is based on the Z-Wave wireless standard and can control most household electrical appliances and appliances. Thanks to FIBARO, a smart home from anywhere in the world can be controlled via user-friendly interfaces for devices such as laptops, smartphones and tablets. The system works autonomously based on information from sensors and GPS. The FIBARO system is installed on the existing electrical system without having to change the building structure.

Requires HC version 3.559+
"The continued use of GPS in the background can drastically reduce battery life."

Using the application to preview the camera image can consume a large amount of cellular data – use WiFi if available.

MORE INFO:
www.fibaro.com

Natywna aplikacja do oblugi systemu FIBARO to niezwykle piękny design and unikalne funkcjonalności. Dzięki wyjątkowo przyjaznemu and intuicyjnemu interfejsowi zarządzanie domem to czysta przyjemność. Juž dziś możesz sterować ogrzewaniem, światłem, drzwiami, oknami i roletami oraz innymi przy pomocy swojego telefonu komórkowego z dowolnego miejsca na świecie. Kontrola i sterowanie urządzeniami electrycznymi w, which is located nearby.

cechy:

– Śledzenie GPS
– Lili (głosowe sterowanie urządzeniamą-dostępne w języku polskim i angielskim (kolejne języki wkrótce)
– Sterowanie za pomocą gestów z głównego ekranu aplikacji
– Powiadomienia Press
– Sterowanie oświetleniem, temperaturą, wilgotnością, systémem alarmowym itd.
– Wielojęzykowość
– Możliwość zmiany ikon dla posszczególnych urządzeń i pokoi
– Możliwość wyświetlania aktualnego poboru energii

FIBARO to Innowacyjny, bezprzewodowy system dający możliwość kontroli I zarządzania inteligentnym budynkiem. Jest to najdoskonsalsze rozwiązanie on rynku automatyki budynkowej, które zainstalujesz zarówno w nowym jak and już istniejącym domu, bez konieczności przebudowy jedo instalacji elektrycznej. System FIBARO Oparty Jest na bezprzewodowej technologii Z-Wave, Która pozwala na kontrolę i komunikację większości urządzeń elektrycznych w domu.

Vymagana wersja HC 3.559 +

Korzystanie z aplikacji w celu podglądu obrazu z kamery może skutkować dużym zużyciem transfer danych sieci komórkowej – użyj sieci Wi-Fi, gdy jest dostępna.

WIĘCEJ INFORMACJI:
www.fibaro.com

Download from Itunes

‘I hope you like the Review of Fibaro for iPhone for iPhone. Stay tuned for more updates’

Compsmag India